top of page
Baner s logem_1920 x 1080 (1).jpg
"The sun loved the moon so much he died every night to let her breathe."
Hanako Ishii

Význam Slunce a Měsíce nespočívá pouze v jejich životodárnosti, nejsou nám jenom kompasem, kalendářem nebo nebeskými hodinami.

 

Pokud se podíváme na Slunce a Měsíc ze Země, co vlastně vidíme?

Vidíme dva disky stejné velikosti, které se na obloze střídají v poměrně pravidelných intervalech – v průměru je každý z nich na obloze dvanáct hodin. Jeden přináší den, druhý přináší noc. Ve dne je světlo, v noci je tma. Jeden je žhavý, druhý studený. Ve dne je teplo, v noci je chladno. Sálající Slunce může být až agresivní a čiší z něj aktivita. Měsíc nám pak připadá spíš mírný a pasivní. Agresivita a aktivita jsou chápány jako mužské vlastnosti, mírnost a pasivita jako vlastnosti ženské. Slunce je manifestací mužského principu jang a Měsíc zase jin, ženského principu.

 

Slunce a Měsíc nám přinášejí obrovské množství protikladů, některé pouze přeneseně, ale většinu z nich sami na sobě denně zakoušíme. Jsou dokonalými představiteli konceptu duality. Díky své silné symbolice byly jako podobenství využívány od pradávna v umění, v náboženství, v alchymii, v magii, ale i v lékařství, ve filozofii a v dalších oblastech. Jejich protikladnost nás učí principu duality. Jejich podobnost ve spojení s jejich protikladností nás však učí něčemu hlubšímu a důležitějšímu – síle rovnováhy a sjednocení.

 

 

 
 
 
Symbolika Slunce

 

 • Dualita

 

Mnohé z toho, co Slunce symbolizuje, vychází z jeho duální podstaty. Je protikladem k Měsíci a jeho symbolice. Co vás pod pojmem Slunce napadne jako první? 

 

Mě - den, světlo, teplo, sucho.

 

Světelná podstata Slunce ho staví do souvislosti se vším, co je zřejmé, veřejné, odtajněné, viditelné a vědomé. Odráží naše pravé já – to, kým skutečně jsme, oprostíme-li se od pochybností, strachu a omezení. Je rovněž vyjádřením našeho já navenek. Představuje vědomí a naše vědomé já a reprezentuje veřejnost a veřejný život.

 

Sálavá podstata Slunce vyvolává především představu aktivity. Jeho paprsky mohou být pociťovány jako životodárné, což se pojí s řadou pozitivních vlastností, jako je vitalita, odolnost, síla, síla vůle, energie, vřelost, radost, optimismus, veselí, vášeň, nadšení, dobrá nálada, zapálení a smyslnost. Mohou však být i ničivé, pak se pojí s vlastnostmi negativními, jako je na příklad útočnost, výbušnost, vychloubačnost, nedůtklivost, žárlivost, prchlivost, vztek, pýcha a chtíč. Aktivita a projektivnost jsou považovány za mužské aspekty, proto je Slunci většinou připisována mužská energie. 

 • Živly

 

Slunce je v podstatě žhavá koule, proto je zcela logicky spjaté se živlem ohně. Oheň je jedním z prvků s mužským nábojem. Jeho aktivita se projevuje v rovině energie a vůle.

Skrz něj je Slunce tedy opět spojeno s mužskou energií a s mnohými vlastnostmi jako: energie, vůle, aktivita, činnost, iniciativa, odvaha, vášeň, pohyb, nadšení, optimismus, sport, sex, boj, nestálost, chtíč, vztek, touha, práce, ničení a síla a ochrana. Oheň je však považován i za prvek základní, to znamená, že jeho energie je čistá, silná a nepoddajná. Oheň očišťuje a symbolizuje energii prozření a osvícení. V tomto směru je oheň spojován s duchovní úrovní a Slunce pak symbolizuje ducha nebo duši.

 

 • Astronomie

 

Slunce na nás shlíží shůry nebeské a vidí úplně vše, co se na světě odehrává. Je symbolem vševidoucnosti a oka božího. Z astronomického hlediska sedí uprostřed naší sluneční soustavy a vše se točí a skáče kolem něj. Jakoby jemnou a zároveň pevnou rukou řídí veškeré galaktické dění. Jakožto hrdinovi, králi a otci jsou mu připisovány vlastnosti jako odvaha, vůdčí schopnosti, sláva, postavení, důstojnost, vysoký úřad, královský vzhled a vystupování, moc, úspěch, respekt, čest, bohatství, vliv a autorita. Na heliocentrismus naší soustavy může být nahlíženo jako na podobenství o egocentrismu (sluncestřednost => sebestřednost). Slunce tedy reprezentuje naše ego. Ale nejenom to. Jelikož je středem, jádrem soustavy, zobrazuje i naše jádro, náš nukleus, způsob, jakým identifikujeme sami sebe.

 • Astrologie

 

Z astrologického hlediska pozice Slunce v momentě našeho narození dodává speciální charakteristiky naší osobnosti a popisuje naši duši. V každém znamení Slunce stráví zhruba měsíc a všemi znameními projde za jeden rok. Vládne pátému domu a jeho domovským znamením je Lev. Lev jakožto král zvířat je skvělým představitelem Slunce jako krále. Shrnuje v sobě mnohé symboly zmíněné výše – vitalitu, zdraví všeobecně, životní sílu, vědomé já, ale také ego, veřejný život, vládnoucí vrstvu a muže obecně. Pátý dům pak souvisí hlavně s dětmi a láskou, tvořivostí, sportem, erotikou a flirtem. To opět dokresluje a zdůrazňuje vše, co bylo napsáno výše.

 • Barvy a esence

 

Slunci jsou připisované barvy oranžová, žlutá a – protože Slunce má svou královskou důstojnost – také zlatá.

 • Lidské tělo

 

Co se týče lidského těla, je Slunci připisovaná naše pravá polovina. Ta bývá nazývána sluneční nebo také mužskou polovinou. Podle védského učení Slunce v našem těle ovlivňuje pravé oko u mužů a levé oko u žen, srdce, hlavu, mozek, kosti, ústa, slezinu, hrdlo, plíce, tepny, krev a krevní oběh, horní část zad a páteř. Nemoci, které dle téhož učení souvisí se Sluncem a jeho působením, jsou srdeční potíže, epilepsie, mozkové poruchy, zápal mozkových blan, afázii (neschopnost mluvit), nádory, oční choroby, vysoké horečky, plešatost, nízký krevní tlak, úžeh a úpal.

Symbolika Měsíce
 
 • Dualita

 

Stejně jako u Slunce, i u Měsíce mnohé z toho, co symbolizuje, vychází z jeho duální podstaty. Je protikladem ke Slunci a jeho symbolismu. První sada klíčových slov souvisí s tím, co Měsíc přímo či přeneseně způsobuje: noc, tma, chlad, vlhko.

 

Temná stránka Měsíce ho staví do souvislosti se vším, co je skryté, intimní, tajné, neviděné a nevědomé. Měsíc představuje naše instinktivní chování a zvířecí návyky. Odráží naši stinnou stránku – to kým jsme, i když se to před sebou i ostatními snažíme skrývat. Představuje nevědomí a naše nevědomé já a reprezentuje naše nitro a vnitřní vývoj.

 

Na rozdíl od Slunce nesálá. Přijímá sluneční světlo a část ho odráží jako zrcadlo, je tedy v šíření světla poměrně pasivní. Jeho světlo je bledé, tajuplné a nestálé a může v nás vyvolávat nedůvěru a pojit se s negativními aspekty, jako je strach, úzkost, nerozhodnost, smutek, deprese, pesimismus, unáhlenost, náladovost a neštěstí. Jeho světlo však může být pociťováno i jako naděje v temnotě a přinášet pozitivní aspekty, jako vlídnost, mírnost, laskavost, zvídavost, toleranci, touhu, zájem o duchovno a nadpřirozeno, plachost a zasněnost. Pasivita a přijímání jsou považovány za ženské aspekty, proto je Měsíci připisována ženská energie jin. Skrze svou ženskou podstatu je Měsíc spojován s levou stranou a také s negativním nábojem.

 
 • Živly

 

Živlové hledisko navazuje na hledisko duality a doplňuje je.  U Měsíce je spojené s jeho vlivem na vodu, logicky je tedy spjatý s vodním živlem. Voda je jedním z prvků se ženským nábojem, tedy je chápána jako pasivní a přijímací. Její přijímání se projevuje v rovině emocí a našeho nevědomí. Skrz vodu je Měsíc opět spojen s ženskou energií a s mnohými vlastnostmi jako: emoce a city, intuice, vnímavost, prožitky, sny a snění, nestálost, fantazie, nevědomí, přijímání, přizpůsobivost, láska a soucit. Také voda je považována za prvek základní, to znamená, že její energie je čistá, silná a nepoddajná. Stejně jako oheň, i voda očišťuje, proto jsou v tomto smyslu obě tělesa představiteli očisty a ryzosti. Voda je spojována s emocionální úrovní a Měsíc pak symbolizuje emoce.

 
 • Astronomie

 

Měsíc je paní nebes, která formuje naše nitro a buduje naši formu. Podle Hanako Ishii je Měsíc milenkou, pro kterou Slunce každý večer umírá, aby ona mohla volně dýchat. Vzhledem k astronomickým vlastnostem Měsíce je jeho symbolický význam přijímání a zpátečnictví – nemá totiž vlastní oběžnou dráhu, ale obíhá kolem planety, a dále také odraz – odráží sluneční světlo. Jeho fáze, cykličnost a proměnlivost představují cykly, změny, emoce. Skrz podobnost lunárního a menstruačního cyklu je Měsíc spojován se ženstvím, mateřstvím a plodností.

 

Ke konci cyklu Měsíc zcela zmizí, aby byl jako znovuzrozen na počátku cyklu dalšího. Proto je spojován se smrtí a zrozením. Jakožto ženě, královně a matce jsou mu připisovány vlastnosti jako citlivost, empatie, laskavost, starostlivost, pochopení pro druhé, soucit, něžnost, péče, mateřská láska, oddanost a intimita. A v neposlední řadě, jakožto tělesu viditelnému převážně v noci, je Měsíci připisován význam pro sny a snění, astrální cestování, intuici, předpovídání budoucnosti, psychickou práci a schopnosti. 

 • Astrologie

 

Z astrologického hlediska Měsíc v momentě našeho narození popisuje naše srdce, udává, co vládne naším emocím a co formuje naše nitro. V každém znamení Měsíc stráví zhruba dva až tři dny a všemi znameními projde za jeden měsíc, tedy během jednoho lunárního cyklu. Vládne čtvrtému domu a jeho domovským znamením je Rak. Rak jakožto zvíře spojené s vodou a zpátečnictvím (chodí pozadu) skvěle reprezentuje Měsíc a jeho vlastnosti. Rak a stejně tak i čtvrtý dům souvisí s domovem a s rodinou, ať už s tou, ze které pocházíme, nebo s tou, kterou vytváříme. Rak je také prezentací nevědomí.

 
 • Barvy a esence

 

Měsíci jsou připisované barvy bílá, stříbřitě bílá a – protože Měsíc má stejně jako Slunce svou královskou důstojnost – také stříbrná

 • Lidské tělo

 

Co se týče lidského těla, je Měsíci připisovaná naše levá polovina. Ta bývá tedy nazývána měsíční nebo také ženskou polovinou. Podle védského učení Měsíc v našem těle ovlivňuje levé oko u mužů a pravé oko u žen, prsa, jícen, žaludek, dělohu, vaječníky, mízní systém, močový měchýř, kloubní maz. Dorůstající Měsíc panuje nad tepnami, motorickými nervy a svaly, zatímco ubývající Měsíc nad žílami, senzorickými nervy, smyslovými orgány a žlázami. Nemoci, které dle téhož učení souvisí s Měsícem a jeho působením, jsou náměsíčnost, oční nemoci, paralýza, hysterie, epilepsie, kolika, kašel a rýma, osypky, zažívací potíže, dyspepsie, vodnatost, nemoci způsobeném závislostí na pití, záněty průdušek, astma, nádory, rakovina, úplavice, tyfus a nervová slabost.

Zdroj článku: Dualita Slunce a Měsíce - www.ocisvatelucie.cz

IG_posty_k%C5%99i%C5%A1%C5%A5%C3%A1l%20(
IG_posty_k%C5%99i%C5%A1%C5%A5%C3%A1l%20(
IG_posty_k%C5%99i%C5%A1%C5%A5%C3%A1l%20(
bottom of page